Služby a práce

Pravidelné kontroly

Periodické kontroly a čištění komínů, posouzení spalinové cesty dle zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky – č.320/2015 Sb.

Rekonstrukce a opravy komínů na tuhá, plynná a kapalná paliva
Frézování komínů
Strojní čištění - odstraňování dehtu a usazenin